Recent Messages

19-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Hastha Nakashtra
Vajra Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.55 sunset 6.53
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 18, 2024

18-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Shani - Stira vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Harshana Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.55 sunset 6.52
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 17, 2024

17-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Vyaghatha Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 5.55 sunset 6.52
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 16, 2024

17-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Vyaghatha Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 5.55 sunset 6.52
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 16, 2024

16-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Magha Nakashtra
Dhruva Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 5.56 sunset 6.52
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 15, 2024

15-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vruddi Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 5.56 sunset 6.51
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 14, 2024

14-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Pushya Nakashtra
Ganda Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 5.56 sunset 6.51
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 13, 2024

13-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Soma - Indu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shoola Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.57 sunset 6.51
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 12, 2024

13-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Soma - Indu vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shoola Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.57 sunset 6.51
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 12, 2024

12-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Aaridra Nakashtra
Druthi Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 5.57 sunset 6.50
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 11, 2024