Recent Messages

24-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Ganda Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 6.28 sunset 6.39
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 23, 2024

23-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Shoola Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.29 sunset 6.39
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 22, 2024

22-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Magha Nakashtra
Druthi Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.30 sunset 6.38
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 21, 2024

21-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Ashlesha Nakashtra
Sukarma Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.30 sunset 6.38
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 20, 2024

19-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Punarvasu Nakashtra
Shobhana Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.32 sunset 6.38
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 18, 2024

18-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Soma - Indu vaasara
Aaridra Nakashtra
Sowbhagya Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.33 sunset 6.38
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 17, 2024

15-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Kruthika Nakashtra
Vishkamba Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.35 sunset 6.37
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 14, 2024

12-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwitiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Revathi Nakashtra
Shukla Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trutiya 
Sun rise 6.37 sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2024

12-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Shukla paksha
Dwitiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Revathi Nakashtra
Shukla Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trutiya 
Sun rise 6.37 sunset 6.37
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 12, 2024

09-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Shani - Stira vaasara
Dhanista upari Shathabhisha Nakashtra
Siddha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.39 sunset 6.36
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 08, 2024