Recent Messages

Panchanga :

24-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Poornima thiti
Budha - Soumya vaasara
Revathi nakshtra.
Harshana yoga
Bhadhra karana
Sun rise 6.22, Sun set 06.00
Rahu kala 12.00 to 01.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Oct 24, 2018

Bhagavata_Dashama_Skandha_Raichur_2018oct23.Mp4
13.4 MB Oct 23, 2018
( 806 Downloads )

Panchanga :

23-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Chatrudashi thiti
Mangala - bhomya vaasara
Uttara bhadrapada nakshtra.
Vyaghata yoga
Garaja karana
Sun rise 6.22, Sun set 06.01
Rahu kala 03.00 to 04.30
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Oct 22, 2018

Bhagavata_Dashama_Skandha_Raichur_2018oct22.Mp4
12.4 MB Oct 22, 2018
( 864 Downloads )

Panchanga :

22-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Thrayodashi thiti
Soma - indu vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Druva yoga
Koulava karana
Sun rise 6.22, Sun set 06.01
Rahu kala 07.30 to 09.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Oct 22, 2018

Please subscribe to my Youtube Channel – https://www.youtube.com/c/kurnoolacharya/ . You will receive a notification whenever I go live for Patha, Pravachana. You may directly view live stream from Youtube app or web link.

Oct 21, 2018

Please subscribe to my Youtube Channel – https://www.youtube.com/c/kurnoolacharya/ . You will receive a notification whenever I go live for Patha, Pravachana. You may directly view live stream from Youtube app or web link.

Oct 21, 2018

Panchanga :

21-10-2018
Sri gurubhyo namah.
Vishnu preranya vishnu pretyartham. 
Vilambi naama samvatsara.
Dakshinayana.
Sharad rutu.
Ashwini maasa.
Shukla paksha
Dwadashi thiti
Bhanu - Aditya vaasara
Purva bhadrapada nakshtra.
Vruddi yoga
Bava karana
Sun rise 6.21, Sun set 06.02
Rahu kala 04.30 to 06.00
Sarwam Krishnaarpana
mastu

Oct 21, 2018

Panchanga : 20-10-2018 Sri gurubhyo namah. Vishnu preranya vishnu pretyartham. Vilambi naama samvatsara. Dakshinayana. Sharad rutu. Ashwini maasa. Shukla paksha Ekadashi thiti Shani – stira vaasara Shatabhisha nakshtra. Ganda yoga Bhadhra karana Sun rise 6.21, Sun set 06.03 Rahu kala 09.00 to 10.30 Sarwam Krishnaarpana mastu

Oct 19, 2018