Recent Messages

11-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vyaghata Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 10, 2024

10-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Soma - Indu vaasara
Pushya Nakashtra
Druva Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 09, 2024

09-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vruddi Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 08, 2024

09-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vruddi Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.53 sunset 7.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 08, 2024

06-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Amavasya thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Rohini Nakashtra
Druthi Yoga
Chatushpat Karana
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 5.53 sunset 6.59
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 05, 2024

05-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Kruthika Nakashtra
Sukarma Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 5.53 sunset 6.59
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 04, 2024

04-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Bharani Nakashtra
Atiganda Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 03, 2024

03-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi (Upavasa)
Soma - Indu vaasara
Ashwini Nakashtra
Sowbhaghya upari Shobhana Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 02, 2024

03-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi (Upavasa)
Soma - Indu vaasara
Ashwini Nakashtra
Sowbhaghya upari Shobhana Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.53 sunset 6.58
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 02, 2024

02-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi (Dashami acharane)
Bhanu - Aditya vaasara
Revathi Nakashtra
Ayushman Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.53 sunset 6.57
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 01, 2024