Recent Messages

25-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Sukarma Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.48 sunset 6.33
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 24, 2024

24-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Shani - Stira vaasara
Magha Nakashtra
Atiganda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 6.49 sunset 6.32
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 23, 2024

23-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Ashlesha Nakashtra
Shobhana Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.49 sunset 6.32
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 22, 2024

21-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Ayushman Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.50 sunset 6.31
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 20, 2024

19-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Soma - Indu vaasara
Mrughashira Nakashtra
VishkambhaYoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.52 sunset 6.31
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 18, 2024

17-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Shani - Stira vaasara
Kruhtika Nakashtra
Aindra Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.53 sunset 6.30
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 16, 2024

16-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Bharani Nakashtra
Bramha Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.53 sunset 6.29
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 15, 2024

15-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Ashwini Nakashtra
Shukla Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.54 sunset 6.29
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 14, 2024

14-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Revathi Nakashtra
Shubha Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.54 sunset 6.29
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 13, 2024

13-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Siddha upari Sadhya Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.54 sunset 6.28
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 12, 2024