Recent Messages

25-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Shravana Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 24, 2024

24-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Soma - Indu vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Aindra Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 23, 2024

21-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Chaturdashi upari Pournima thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Jyesta Nakashtra
Shubha Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 20, 2024

20-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Anuradha Nakashtra
Sadhya Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 19, 2024

19-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Vishaka Nakashtra
Siddha Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 5.55 sunset 7.03
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 18, 2024

18-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Swathi Nakashtra
Shiva Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.54 sunset 7.02
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 17, 2024

17-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Soma - Indu vaasara
Chitra Nakashtra
Parigha Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – None
Sun rise 5.54 sunset 7.02
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 16, 2024

14-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Siddi Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 13, 2024

13-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Vajra Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 5.54 sunset 7.01
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 12, 2024

12-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Budha - Sowmya vaasara
Magha Nakashtra
Harshana Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 5.53 sunset 7.01
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 11, 2024