Recent Messages

02-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Shukra - Bhrugu vaasara
Swathi Nakashtra
Shoola Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.58 sunset 6.23
Rahu kala -  10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 01, 2024

01-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Guru - Bruhaspthi vaasara
Chitra Nakashtra
Druthi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.58 sunset 6.23
Rahu kala -  1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 31, 2024

31-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Hastha Nakashtra
Sukarma Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.59 sunset 6.22
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 30, 2024

30-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Atiganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.59 sunset 6.22
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 29, 2024

27-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Shani - Stira vaasara
Ashlesha Nakashtra
Ayushman Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.59 sunset 6.20
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 26, 2024

26-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Pushya Nakashtra
Preethi Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.59 sunset 6.20
Rahu kala -  10.30 to 12.00 
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 25, 2024

25-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vishkamba Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 7.00 sunset 6.19
Rahu kala -  1.30 to 3.00 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 24, 2024

24-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Punarvasu Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 7.00 sunset 6.19
Rahu kala -  12.00 to 1.30 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 23, 2024

23-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Aaridra Nakashtra
Aindra Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 7.00 sunset 6.18
Rahu kala -  3.00 to 4.30 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 22, 2024

22-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Soma - Indu vaasara
Mrughashira Nakashtra
Bramha Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi & Dwadashi 
Sun rise 7.00 sunset 6.17
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 21, 2024