Recent Messages

09-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Chaitra maasa
Shukla paksha
Prathipat thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Revathi Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Kimstugna Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.16 sunset 6.42
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 08, 2024

08-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Amavasya thithi
Soma - Indu vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Aindra Yoga
Chatushpat Karana 
Shraddha thithi – Amavasya 
Sun rise 6.17 sunset 6.41
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 07, 2024

07-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chaturdashi  thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Bramha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.17 sunset 6.41
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 06, 2024

06-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dwadashi upari Trayodashi thithi
Shani - Stira vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Shukla Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi 
Sun rise 6.18 sunset 6.41
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 05, 2024

05-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Dhanista Nakashtra
Sadhya upari Shubha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.19 sunset 6.41
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 04, 2024

04-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Shravana Nakashtra
Siddha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.20 sunset 6.41
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 03, 2024

03-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Shiva Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.20 sunset 6.41
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Apr 02, 2024

01-04-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Soma - Indu vaasara
Moola Nakashtra
Variyaan Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.22 sunset 6.40
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 31, 2024

29-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Vishaka Nakashtra
Vajra Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.24 sunset 6.40
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padmi Vishnu 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 28, 2024

26-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Phalguna maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Hastha Nakashtra
Dhruva Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.26 sunset 6.39
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri 
Sarwam Shri Padmi Vishnu Krishnaarpanamastu

Mar 25, 2024