Recent Messages

01-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Shani - Stira vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Preethi Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 5.53 sunset 6.57
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 31, 2024

31-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Ashtami upari Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Vishkamba Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 5.53 sunset 6.57
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 30, 2024

30-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Guru - Bruhaspati vaasara
Dhanista upari Shathabhisha Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 5.53 sunset 6.56
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 29, 2024

29-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Budha - Sowmya vaasara
Shravana Nakashtra
Aindra Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 5.53 sunset 6.56
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 29, 2024

28-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Bramha Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Panchami & Shashti 
Sun rise 5.53 sunset 6.56
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 27, 2024

27-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvashadha Nakashtra
Shubha upari Shukla Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 5.53 sunset 6.55
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 26, 2024

25-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Shani - Stira vaasara
Jyesta Nakashtra
Siddha Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 5.54 sunset 6.55
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 24, 2024

24-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Anuradha Nakashtra
Shiva Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 5.54 sunset 6.54
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Ramaa Trivikrama 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 23, 2024

23-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Vishaka Nakashtra
Parigha Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Pournima 
Sun rise 5.54 sunset 6.54
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 22, 2024

21-05-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Vasantha rutu
Vaishaka maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Swathi Nakashtra
Vyathipata Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 5.54 sunset 6.53
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamalaalaya Madhusudhana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

May 20, 2024