Recent Messages

09-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Shani - Stira vaasara
Dhanista upari Shathabhisha Nakashtra
Siddha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.39 sunset 6.36
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 08, 2024

08-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Shukra - Brughu vaasara
Shravana Nakashtra
Shiva Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Trayodashi 
Sun rise 6.40 sunset 6.36
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 07, 2024

07-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Uttarashada Nakashtra
Parigha Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.41 sunset 6.35
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2024

06-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashada Nakashtra
Vyathipata upari Variyaan Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.42 sunset 6.35
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 06, 2024

03-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha Nakashtra
Harshana Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.44 sunset 6.34
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 02, 2024

02-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Shani - Stira vaasara
Vishaka Nakashtra
Vyaghatha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.44 sunset 6.34
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Mar 01, 2024

01-03-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Swathi Nakashtra
Dhruva Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.45 sunset 6.34
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 29, 2024

29-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Chitra Nakashtra
Vruddi Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.46 sunset 6.34
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 28, 2024

28-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Chitra Nakashtra
Ganda Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.46 sunset 6.33
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 27, 2024

27-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Krishna paksha
Truthiya thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Hastha Nakashtra
Shoola Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.47 sunset 6.33
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Padma Govinda 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 26, 2024