Recent Messages

07-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Dwitiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Harshana Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.59 sunset 7.05
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 06, 2024

07-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Dwitiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Pushya Nakashtra
Harshana Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Dwitiya 
Sun rise 5.59 sunset 7.05
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 06, 2024

05-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Amavasya thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Aaridra Nakashtra
Dhruva Yoga
Chatushpat Karana
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 5.59 sunset 7.05
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 04, 2024

04-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Mrughashira Nakashtra
Ganda upari Vruddi Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 5.58 sunset 7.05
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 03, 2024

03-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Dwadashi upari Trayodashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Rohini Nakashtra
Shoola Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 5.58 sunset 7.05
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 02, 2024

02-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Kruthika Nakashtra
Druti Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.58 sunset 7.05
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 01, 2024

01-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Dashami thithi
Soma - Indu vaasara
Ashwini upari Bharani Nakashtra
Sukarma Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – None 
Sun rise 5.58 sunset 7.05
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 30, 2024

30-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Revathi Nakashtra
Atiganda Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 5.57 sunset 7.04
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 29, 2024

27-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Ayushman Yoga
Garaja Karana
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 26, 2024

26-06-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Jyesta maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Dhanista Nakashtra
Vishkamba upari Preethi Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 5.56 sunset 7.04
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jun 25, 2024