Recent Messages

12-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Shiva Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.55 sunset 6.28
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2024

12-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Soma - Indu vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Shiva Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.55 sunset 6.28
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 11, 2024

11-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Shishira rutu
Magha maasa
Shukla paksha
Dwithiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Parigha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya 
Sun rise 6.55 sunset 6.27
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 10, 2024

09-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Chatudashi upari Amavasya thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Shravana Nakashtra
Vyathipata Yoga
Shakuni Karana 
Shraddha thithi – Amavasya
Sun rise 6.56 sunset 6.27
Rahu kala -  10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 08, 2024

08-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Trayodashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Uttarashadha Nakashtra
Siddhi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.56 sunset 6.26
Rahu kala -  1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 07, 2024

07-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Poorvashadha Nakashtra
Vajra Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi and Trayodashi
Sun rise 6.57 sunset 6.26
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 06, 2024

06-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Moola Nakashtra
Harshana Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.57 sunset 6.25
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 05, 2024

05-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Dashami thith
Soma - Indu vaasara
Jyesta Nakashtra
Dhruva upari Vyaghatha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.57 sunset 6.25
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 04, 2024

04-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Anuradha Nakashtra
Vruddhi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Dashami 
Sun rise 6.58 sunset 6.24
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 03, 2024

03-02-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Shani - Stira vaasara
Vishaka Nakashtra
Ganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.58 sunset 6.24
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Kamala Madhava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Feb 02, 2024