Recent Messages

22-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Krishna paksha
Prathipat thithi
Soma - Indu vaasara
Shravana Nakashtra
Preeti Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Prathipat, Dwitiya 
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Danya Sridhara
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 21, 2024

21-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Uttarashada Nakashtra
Vishkamba Yoga
Bava Karana
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 20, 2024

20-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Chaturdashi thithi
Shani - Stira vaasara
Poorvashada Nakashtra
Vaidruthi Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Chaturdashi
Sun rise 6.04 sunset 7.03
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 19, 2024

18-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Dakshinayana
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Dwadashi thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Jyesta Nakashtra
Bramha Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Ekadashi and Dwadashi 
Sun rise 6.03 sunset 7.04
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 17, 2024

15-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Soma - Indu vaasara
Swathi Nakashtra
Sadhya Yoga
Koulava Karana
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.02 sunset 7.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 14, 2024

13-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Shani - Stira vaasara
Hastha Nakashtra
Shiva Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.01 sunset 7.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 12, 2024

12-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Shukra - Bhrugu vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Parigha Yoga
Taitila Karana
Shraddha thithi – Saptami 
Sun rise 6.01 sunset 7.05
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 11, 2024

11-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Variyaan Yoga
Balava Karana
Shraddha thithi – Shashti
Sun rise 6.01 sunset 7.05
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 10, 2024

10-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Magha Nakashtra
Vyathipata Yoga
Bhadra Karana
Shraddha thithi – Panchami
Sun rise 6.00 sunset 7.05
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 09, 2024

09-07-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Krodhi naama samvatsara
Uttarayana 
Greeshma rutu
Ashadha maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Ashlesha Nakashtra
Siddi Yoga
Vanik Karana
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.00 sunset 7.05
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Vrushakapi Vamana
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jul 08, 2024