Recent Messages

08-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Dwadashi thithi
Soma - Indu vaasara
Anuradha Nakashtra
Ganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 07, 2024

07-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Ekadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Vishaka Nakashtra
Shoola Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.58 sunset 6.08
Rahu kala - 4.30 to 6.00 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 06, 2024

05-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Chitra Nakashtra
Sukarma Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 6.57 sunset 6.07
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 04, 2024

04-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Ashtami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Hastha Nakashtra
Atiganda Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 6.57 sunset 6.05
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 03, 2024

03-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Sapthami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttaraphalguni Nakashtra
Shobhana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.57 sunset 6.05
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 02, 2024

02-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Shashti thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Poorvaphalguni Nakashtra
Sowbhagya Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 6.56 sunset 6.04
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 01, 2024

01-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Panchami thithi
Soma - Indu vaasara
Magha Nakashtra
Ayushman Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.56 sunset 6.04
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 31, 2023

30-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Chaturthi thithi
Shani - Stira vaasara
Ashlesha Nakashtra
Vishkamba Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi
Sun rise 6.55 sunset 6.04
Rahu kala - 9.00 to 10.30 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 29, 2023

28-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Dwithiya thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Punarvasu Nakashtra
Aindra Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya
Sun rise 6.54 sunset 6.01
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 27, 2023

26-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Pournima thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Mrughashira Nakashtra
Shukla Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Pournima
Sun rise 6.54 sunset 6.00
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 25, 2023