Recent Messages

21-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Ekadashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Rohini Nakashtra
Shukla Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – None 
Sun rise 7.00 sunset 6.17
Rahu kala -  4.30 to 6.00 
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 20, 2024

19-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Ashwini upari Bharani Nakashtra
Sadhya Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Navami 
Sun rise 7.00 sunset 6.16
Rahu kala -  10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 18, 2024

18-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Revathi Nakashtra
Siddha Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Ashtami 
Sun rise 7.00 sunset 6.15
Rahu kala -  1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 17, 2024

17-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Shiva Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 7.00 sunset 6.14
Rahu kala -  12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 16, 2024

16-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Uttarayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Panchami  upari Shashti thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Parigha Yoga
Balava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 7.00 sunset 6.14
Rahu kala -  3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 15, 2024

15-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Soma - Indu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vyathipata upari Variyaan Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 14, 2024

14-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Dhanista Nakashtra
Siddhi Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.59 sunset 6.13
Rahu kala -  4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 13, 2024

13-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pushya maasa
Shukla paksha
Dwithiya thithi
Shani - Stira vaasara
Shravana Nakashtra
Vajra Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dwithiya & Truthiya 
Sun rise 6.59 sunset 6.12
Rahu kala -  9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 12, 2024

12-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Pousha maasa
Shukla paksha
Prathipat thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Uttarashada Nakashtra
Harshana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Prathipat 
Sun rise 6.59 sunset 6.11
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 11, 2024

10-01-2024
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Krishna paksha
Chaturdashi thithi
Budha - Sowmya vaasara
Moola Nakashtra
Dhruva Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – Chaturdashi 
Sun rise 6.59 sunset 6.09
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Lakshmi Narayana 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Jan 09, 2024