Recent Messages

24-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Trayodashi thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Kruthika Nakashtra
Siddha upari Sadhya Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Ekadashi, Dwadashi & Trayodashi
Sun rise 6.53 sunset 6.00
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 24, 2023

23-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Ekadashi upari Dwadashi thithi
Shani - Stira vaasara
Bharani Nakashtra
Shiva Yoga
Bhadra Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.52 sunset 6.00
Rahu kala - 9.00 to 10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 22, 2023

22-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Dashami thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Ashwini Nakashtra
Parigha Yoga
Garaja Karana 
Shraddha thithi – None
Sun rise 6.52 sunset 5.59
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 21, 2023

21-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Navami thithi
Guru - Bruhaspathi vaasara
Revathi Nakashtra
Variyan Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Dashami
Sun rise 6.51 sunset 5.59
Rahu kala - 1.30 to 3.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 20, 2023

20-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Ashtami thithi
Budha - Sowmya vaasara
Uttarabhadrapada Nakashtra
Vyathipata Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Ashtami & Navami
Sun rise 6.51 sunset 5.58
Rahu kala - 12.00 to 1.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 19, 2023

19-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Sapthami thithi
Mangala - Bhouma vaasara
Poorvabhadrapada Nakashtra
Siddhi Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Sapthami 
Sun rise 6.50 sunset 5.58
Rahu kala - 3.00 to 4.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 18, 2023

18-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Shashti thithi
Soma - Indu vaasara
Shathabhisha Nakashtra
Vajra Yoga
Koulava Karana 
Shraddha thithi – Shashti 
Sun rise 6.50 sunset 5.57
Rahu kala - 7.30 to 9.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 17, 2023

17-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Panchami thithi
Bhanu - Aditya vaasara
Shravana upari Dhanista Nakashtra
Vyaghatha upari Harshana Yoga
Bava Karana 
Shraddha thithi – Panchami 
Sun rise 6.49 sunset 5.57
Rahu kala - 4.30 to 6.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 16, 2023

16-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Chaturthi thithi
Shani - Stira vaasara
Uttarashada Nakashtra
Dhruva Yoga
Vanik Karana 
Shraddha thithi – Chaturthi 
Sun rise 6.48 sunset 5.56
Rahu kala - 9.30 to  10.30
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 15, 2023

15-12-2023
Sri Gurubhyo namaha
Shri Vishnu preranya vishnu preethyartham
Shobhana naama samvatsara
Dakshinayana 
Hemantha rutu
Marghashira maasa
Shukla paksha
Truthiya thithi
Shukra - Bhrughu vaasara
Poorvashada Nakashtra
Vruddi Yoga
Taitila Karana 
Shraddha thithi – Truthiya 
Sun rise 6.48 sunset 5.56
Rahu kala - 10.30 to 12.00
Maasa niyamaka - Shri Shrikeshava 
Sarwam Shri Krishnaarpanamastu

Dec 14, 2023